1. sopran

Eva Jereb

Ernestina Jošt

Julija Kern

Eva Krampl

Klavdija Koren

Neža Majnik

Tamara Pepelnik

Jerca Starc

2. sopran

Anamarija Bogataj

Mateja Grašič

Anja Jeraša

Ana Kavčič

Tina Lipar

Lucija Perne

Karin Piškur

Deja Porenta

Alenka Rajgelj Šilar

1. alt

Maša Jamnik

Meta Jazbinšek

Eva Kern

Katja Kern

Diana Kuralt

Barbara Kušar

Vita Peharc

Ana Zotler

Manca Zupan

2. alt

Sara Bajželj

Ana Bešter

Nuša Cvjetičanin

Lucija Jurkovič

Martina Kerštanj

Špela Majnik

Nika Sajovic

Eva Vovk

Nina Žumer

V zboru so prepevale tudi:

Manca Petek,  Katarina Pivk, Tajda Jovanovič, Kristina Špec, Tjaša Kern, Julija Rogelj, Ana Marija Arko, Ana Žalohar, Vivien Isabel Herak Hadaš, Andreja Nika Fabijan (1. sopran)

Živa Križaj, Polona Tušar, Ajda Krišelj, Kristina Bogataj, Renata Volčjak (2. sopran)

Ana Valant, Ana Belčič, Eva Štirn, Elizabeta Dolenc, Katja Opara (1. alt)

Saša Bedenk, Katja Sreš, Urša Kavčič, Neža Blaži, Tajda Ulčnik, Kristina Čop (2. alt)

Ples in glasba