Ženski  zbor Carmen manet /  Female Choir Carmen manet

Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
SI – 4000 Kranj

zborovodja/conductor: Primož Kerštanj

primoz.kerstanj@carmenmanet.si

predsednica / president:  Ana Bešter

ana.bester@carmenmanet.si